Розробка та дослідження енергозберігаючої світлодіодної люстри з тепловими трубами для внутрішнього освітлення приміщень

На освітлення в Україні витрачається до 30 % електроенергії, що виробляється, тому проблема енергозбереження в освітленні стоїть дуже гостро. Впровадження енергозберігаючих технологій в системи внутрішнього освітлення приміщень дозволить забезпечити значну економію електроенергії та покращити екологічний стан за рахунок зменшення викідів теплових електростанцій в навколишне середовище.

Забезпечити енергозбереження в освітленні можна шляхом впровадження світлодіодних джерел світла, світлова віддача яких в 10 разів перевищує світловіддачу ламп розжарювання та в 2 рази - компактних люмінесцентних ламп, що містять ртуть.
Основною проблемою при створенні енергозберігаючих освітлювальних систем для внутрішнього освітлення приміщень за допомогою використання в існуючих люстрах світлодіодних ламп прямої заміни є недостатня ефективність відведення теплоти від світлодіодів лампи, що обмежує їхню потужність на рівні 8-12 Вт, а, відповідно, обмежує і світловий потік. Тому можливості їх використання в традиційних люстрах замість ламп розжарювання для освітлення сучасних приміщень є обмеженими і стримуються невирішеністю проблеми тепловідведення.

В даній науково-дослідній роботі вперше у світі запропоновано та реалізовано принципово новий підхід до побудови потужних энергоэфективных світлодіодних люстр для внутрішнього освітлення приміщень, що полягає у виконанні елементів декоративного каркасу люстри у вигляді високоефективних теплопередавальних пристроїв - теплових труб і використанні як джерела світла світлодіодних модулів. Завдяки цьому потужність світлодіодних модулів (24 Вт) і випромінюваний ними світловий потік збільшені в 2-3 рази, у порівнянні із використанням в люстрах світлодіодних ламп прямої заміни потужністю 8-12 Вт. Це дозволяє в 2-3 рази зменшити кількість люстр, необхідних для внутрішнього освітлення приміщень. При випромінювання однакового світлового потоку споживання електроенергії (120 Вт) в розробленій 5 рожковій люстрі в 5-10 разів менше, ніж при використанні в люстрі ламп розжарювання (600-1200 Вт). За рахунок зменшення енергоспоживання досягається зменшення обсягів шкідливих викидів теплових електростанцій та зниження рівня забруднення навколишнього середовища.

Виготовлено діючий макет світлодіодної люстри з тепловими трубами. Експериментально отримано: нові залежності температури світлодіодних модулів від теплового потоку в умовах вільної та вимушеної конвекції; значення максимального теплового потоку, який може передати система тепловідведення від світлодіодних модулів; значення коефіцієнтів теплообміну в зонах нагріву та конденсації теплових труб; вплив орієнтації теплових труб на теплові характеристики; значення контактного термічного опору між світлодіодним модулем та тепловою трубою.

Розроблено ескізну конструкторську документацію на макет люстри та методику інженерного розрахунку теплових характеристик люстри.

Зовнішній вигляд діючого макету п’яти ріжкової світлодіодної люстри з тепловими трубами
ДолученняРозмір
Іконка PDF 2015_2720-p.pdf702.63 КБ