Науково-технічні засади проектування обладнання для формування виробів з полімерних композицій із врахуванням їх в’язкопружних властивостей

Застосовано комплексний підхід до моделювання різних стадій процесів екструзії – формування та охолодження виробів з урахуванням зміни реологічних властивостей розплаву і в’язкопружних ефектів у ньому, які впливають на кінцеву конфігурацію виробів. Розроблений методологічний підхід дозволяє здійснювати числове моделювання процесів формування виробів з полімерних матеріалів, проектування екструзійно-формувального обладнання з урахуванням деформацій виробів від в’язкопружних ефектів та здійснювати коригування конструктивних і технологічних параметрів для досягнення форми виробів, більш відповідної заданій.
Встановлено в’язкопружні параметри полімерних матеріалів в процесі переробки. Створено математичну модель та методику розрахунку напружено-деформованого стану полімерних виробів від дії технологічних напружень. Визначено поля розподілу швидкості, температури, тиску та інших параметрів процесів, що проходять у робочих каналах обладнання для переробки в’язкопружних полімерних матеріалів. Обгрунтовано нові технологічні параметри процесів формування виробів з в’язкопружних полімерних матеріалів. Розроблено методики моделювання процесу формування та врахування впливу в’язкопружних параметрів полімерних композицій і технологічних напружень на зміну заданої геометрії формуючих каналів. Надано технічні рекомендації з проектування формуючої оснастки полімерного обладнання та розроблена технічна документація.
Удосконалені математичні моделі та алгоритм розрахунку охолодження полімерних труб та кабельних виробів, що забезпечують можливість скоротити час охолодження, зменшити енергоємність процесу, а також поліпшити якість одержуваних виробів за рахунок мінімізації утворюваних у них технологічних напружень

ДолученняРозмір
Іконка PDF 2016_2824.pdf349.89 КБ