Розробка наукових засад побудови багаторівневих інверторів напруг для альтернативних джерел живлення в системі Smart Grid

Створено нову концепцію побудови промислових багаторівневих автономних інверторів (БРІ) на базі спектральних ортогональних перетворень дискретних функцій з m-ічним аргументом та законів m-ічної системи числення; розроблено способи та пристрої компенсації реактивної потужності навантаження автономних багаторівневих інверторів; запропоновано методику побудови систем електроживлення на основі БРІ та фільтрокомпенсуючого пристрою (ФКП) паралельного типу; розроблено структури силової частини та системи керування трифазних автономних інверторів та систем забезпечення заданого рівня коефіцієнта несиметрії; запропоновано економічно вигідне рішення використання комірок багаторівневого інвертора в якості компенсаційного перетворювача ФКП, що дає можливість комбінувати функції формування напруги живлення і компенсації реактивної потужності в одному БРІ; запропоновано спосіб керування фільтро-компенсуючим пристроєм з підтриманням постійного заряду акумуляторної батареї; розроблено систему комплексного моніторингу та оцінки параметрів джерел енергії, акумуляторних батарей, перетворювальних пристроїв та навантажень у мережі Smart Grid; розроблено способи керування перетворювачами електричної енергії, генераторами та навантаженнями локального технічного або технологічного об'єкту за вартісним критерієм

Відлагоджувальна плата (а) та  система керування (б) БРІ та ФКП на мікроконтролері STM32F407VGT6
ДолученняРозмір
Іконка PDF 2014_2507-f.pdf507.53 КБ