Розробка наукових засад побудови багаторівневих інверторів напруг для альтернативних джерел живлення в системі Smart Grid

Відлагоджувальна плата (а) та  система керування (б) БРІ та ФКП на мікроконтролері STM32F407VGT6

1. Номер державної реєстрації теми: 0112U001536, НТУУ "КПІ" 2507-ф
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Терещенко Т.О.
3. Суть розробки, основні результати.

Створено нову концепцію побудови промислових багаторівневих автономних інверторів (БРІ) на базі спектральних ортогональних перетворень дискретних функцій з m-ічним аргументом та законів m-ічної системи числення; розроблено способи та пристрої компенсації реактивної потужності навантаження автономних багаторівневих інверторів; запропоновано методику побудови систем електроживлення на основі БРІ та фільтрокомпенсуючого пристрою (ФКП) паралельного типу; розроблено структури силової частини та системи керування трифазних автономних інверторів та систем забезпечення заданого рівня коефіцієнта несиметрії; запропоновано економічно вигідне рішення використання комірок багаторівневого інвертора в якості компенсаційного перетворювача ФКП, що дає можливість комбінувати функції формування напруги живлення і компенсації реактивної потужності в одному БРІ; запропоновано спосіб керування фільтро-компенсуючим пристроєм з підтриманням постійного заряду акумуляторної батареї; розроблено систему комплексного моніторингу та оцінки параметрів джерел енергії, акумуляторних батарей, перетворювальних пристроїв та навантажень у мережі Smart Grid; розроблено способи керування перетворювачами електричної енергії, генераторами та навантаженнями локального технічного або технологічного об'єкту за вартісним критерієм

ДолученняРозмір
PDF icon 2014_2507-f.pdf507.53 КБ