мережа Smart Grid

Розробка наукових засад побудови багаторівневих інверторів напруг для альтернативних джерел живлення в системі Smart Grid

Відлагоджувальна плата (а) та  система керування (б) БРІ та ФКП на мікроконтролері STM32F407VGT6

Створено нову концепцію побудови промислових багаторівневих автономних інверторів (БРІ) на базі спектральних ортогональних перетворень дискретних функцій з m-ічним аргументом та законів m-ічної системи числення; розроблено способи та пристрої компенсації реактивної потужності навантаження автономних багаторівневих інверторів; запропоновано методику побудови систем електроживлення на основі БРІ та фільтрокомпенсуючого пристрою (ФКП) паралельного типу; розроблено структури силової частини та системи керування трифазних автономних інверторів та систем забезпечення заданого рівня коефіцієнта не