Розробка і дослідження математичних моделей та методів аналізу, синтезу і управління великими інформаційно-телекомунікаційними системами

Екрани редагування зв’язків станів та відображення структури мережі  системи управління функціонуванням ІТС

Нова концепція, низка методів та механізмів, які автоматизують важливі для великих ІТС процеси, дозволяють створити технології автоматизованого проектування і управління експлуатацією ІТС, які на науково обґрунтованій основі забезпечують проектування ІТС, інтеграцію всіх компонентів в єдину інфраструктуру, управління експлуатацією ІТС як єдиним багатостадійним процесом, підтримку процесів управління міністерств, відомств і великих організацій (збір і обробку інформації, планування, прийняття рішень, всебічне забезпечення, координацію і контроль, узагальнення і прогнозування) в умовах багаторівневості і змінності вимог до процесів діяльності.

Одержано наступні наукові результати виконання проекту: новий концептуальний підхід до аналізу, синтезу і управління функціонуванням ІТС, низка математичних моделей та методів у цьому напрямку, механізми, які автоматизують важливі для великих ІТС процеси.

В галузі аналізу ІТС створено: метод потенціальних функцій, метод нечіткого оцінювання параметрів ІТС на основі навчання на накопичених даних. В галузі синтезу ІТС створено: логічні моделі і методи інтеграції застосувань (побудови виконання запитів на функціональне обслуговування), моделі і методи інтеграції баз даних. В галузі управління функціонуванням ІТС створено: моделі і методи розв’язання задач імпакт-аналізу; метод оцінювання впливу неполадок в ІТС на основі комбінування алгоритмічного і продукційного підходів; нові алгоритми вирішення оптимізаційних задач - керований і адаптивний генетичні алгоритми. В практичному плані створено: систему аналізу параметрів ІТС на основі накопичених даних їх функціонування, систему автоматизованого програмування, систему управління функціонуванням ІТС.

Впровадження нової технології автоматизованого проектування і управління експлуатацією великих ІТС дозволяє суттєво прискорити процес проектування великих ІТС і підвищує їх ефективність, надійність і якість на основних етапах життєвого циклу ІТС.

ДолученняРозмір
Іконка документу Microsoft Office 2302-f.doc260.5 КБ