Управління ресурсами та сервісами в гетерогенному інформаційно- телекомунікаційному середовищі

Створено технологію доступу та управління інформаційними та програмними ресурсами в гетерогенному інформаційно-телекомунікаційному середовищі, що є основою програмних засобів проміжного шару для доступу та виконання розподілених програмних сервісів в мережах, які використовують технології як проводового так і безпроводового доступу.

Розроблені математичні моделі паралельної обробки транзакцій єдиної універсальної платформи підтримки інформаційної взаємодії надання сервісів в мережі Інтернет, а також моделі формування та налагодження інформаційних баз WEB-орієнтованих програмних засобів, алгоритми та інструментальні засоби на їх основі. Створені бази даних проектів інформаційних систем, що дозволило проводити реінженірінг та подальший розвиток програмного забезпечення.

Створено макет єдиного програмного та інформаційного середовища, який дозволив формувати модель програмної системи, що працює у багатопотоковому режимі, виконувати діагностику програмних інтерфейсів з самих ранніх етапів розробки, ще до написання повного обсягу коду, а також інтегрувати розроблене програмне забезпечення до відомих інформаційних систем та платформ на основі XML-формату.

Макет єдиного програмного та інформаційного середовища