XML-формат

Управління ресурсами та сервісами в гетерогенному інформаційно- телекомунікаційному середовищі

Макет єдиного програмного та інформаційного середовища

Створено технологію доступу та управління інформаційними та програмними ресурсами в гетерогенному інформаційно-телекомунікаційному середовищі, що є основою програмних засобів проміжного шару для доступу та виконання розподілених програмних сервісів в мережах, які використовують технології як проводового так і безпроводового доступу.