Поширення спінових хвиль в неоднорідних модульованих феромагнітних структурах зі складними інтерфейсами

Створено теорію відбивання спінових хвиль від періодичних модульованих
феромагнітних структур зі складними інтерфейсами з урахуванням узагальнених
граничних умов, які враховують неоднорідний характер меж контакту двох однорідних середовищ, сформованих внаслідок накладання кристалічних граток двох контактуючих середовищ з урахуванням обмінної взаємодії як в межах кожної з таких підграток, так і між магнітними моментами граток що накладаються. Враховано неоднорідний характер анізотропії та обмінної взаємодії всередині інтерфейсів, а також ефекти, пов’язані з порушенням симетрії інверсії. Окремі шари мультишарової структури можуть характеризуватися різними значеннями параметрів обмінної взаємодії,одновісної
анізотропії та намагніченості насичення. Теорію розроблено з урахуванням моделі суцільного середовища в обмінному наближенні, яке відповідає високочастотній області спектру спінових хвиль. Отримано польові, частотні та матеріальні залежності коефіцієнта відбиття об’ємних спінових хвиль від магнонного кристалу з інтерфейсами узагальненого вигляду. Враховано вплив зовнішнього однорідного магнітного поля, зміна величини якого слугуватиме ефективним засобом керування відбивальними характеристиками мультишарових феромагнітних середовищ, в яких відбувається розсіяння спінових хвиль. Зокрема, без зміни матеріальних параметрів середовища для обраної частоти спінової хвилі можна досягти зміни інтенсивності відбитої хвилі практично від нуля до одиниці за рахунок зміни тільки величини зовнішнього однорідного
постійного магнітного поля. Показано, що подібні магнонні кристали можуть бути використані в якості ефективних багатосмугових спін-хвильових фільтрів з керованими зонами фільтрації.

Залежності інтенсивностей відбиття  спінових хвиль  | ρ | 2 від частоти та  зовнішньог о магнітного поля для мультишарової структури зі складними інтерфейсами
ДолученняРозмір
Іконка PDF 2017_2850.pdf193.79 КБ