амплітуда відбиття

Поширення спінових хвиль в неоднорідних модульованих феромагнітних структурах зі складними інтерфейсами

Залежності інтенсивностей відбиття  спінових хвиль  | ρ | 2 від частоти та  зовнішньог о магнітного поля для мультишарової структури зі складними інтерфейсами

Створено теорію відбивання спінових хвиль від періодичних модульованих
феромагнітних структур зі складними інтерфейсами з урахуванням узагальнених
граничних умов