Теоретичні засади обробки дискретних функцій з модульним аргументом та використання їх для моніторингу біотелеметричних показників людини в надзвичайних ситуаціях

Дослідження спрямоване на вирішення проблеми створення нових методів цифрової обробки інформації в реальному часі, передавання сигналів в умовах завад, застосування онтологічних систем прийняття рішень для скорочення часу визначення критичного стану людини і надання невідкладної допомоги.
Створено теоретичні засади обробки дискретних функцій з модульним аргументом, необхідні для визначення фізіологічного стану людини в системі моніторингу. Розроблені нові більш швидкодіючі у порівнянні з відомими дискретні спектральні та вейвлет перетворення функцій з модульним аргументом. Удосконалено перетворення в орієнтованому базисі – запропоновано перетворення в обертових системах координат, яке дало змогу підвищити завадозахищеність та збільшити число абонентів при використанні його в мережі CDMA.
Встановлено взаємозв’язок між арифметичними та діадними, логічними кореляційними функціями та згортками. На базі встановленого взаємозв’язку розроблено швидкодіючі алгоритми визначення кореляційних функцій і згорток із заданою точністю.
Запропоновано спосіб прийому шумоподібних сигналів за допомогою узгоджених фільтрів на основі швидких дискретних спектральних перетворень Розроблено методику кодування і розширення спектру для передавання інформації. Запропоновано метод динамічної маршрутизації, який дозволяє поліпшити роботу бездротової сенсорної мережі за рахунок впровадження додаткового механізму обліку рівня помилок на маршрутах. Даний метод дозволяє динамічно відстежувати якість маршрутів і віддавати перевагу маршрутам, які є оптимальними. Розроблений протокол динамічної маршрутизації забезпечує низьке енергоспоживання, не потребує значних обчислювальних ресурсів та швидкого каналу зв’язку

ДолученняРозмір
Іконка PDF 2017_2838.pdf224.77 КБ