Гетерогенне середовище з динамічною архітектурою для високопродуктивної обробки інформації в розподілених інформаційних системах

Проведено аналіз стану та проблем, які виникають при наданні послуг в глобальних мережах, зокрема в системах Cloud Computing та Grid, а також моделей, методів та алгоритмів надання сервісів і їх тарифікації показав, що наявно ряд вузьких місць в системі надання послуг в глобальному середовищі як для Інтернет-провайдерів, так і операторів зв’язку, зокрема систем обробки викликів, обробки запитів в дата-цетрах та тарифікації, оскільки при недостатніх їх потужностях кінцевий користувач не може отримати замовлену послугу.

Розроблено метод розподілу ресурсів серверу тарифікації з урахуванням потреб у ресурсах заявок на обслуговування різних типів послуг, який дозволив врахувати статистичні дані про добове навантаження різних типів сервісів та підвищити економічну ефективність обслуговування.

Удосконалено систему балансування навантаження між набором доступних серверів, які можуть здійснювати обслуговування, враховуючи як показники завантаженості основного та додаткового серверів, так і витрати на транспортування потоку заявок (часові та економічні), це дозволить підвищити гнучкість та відмовостійкість систем надання послуг в глобальних мережах.

На основі удосконаленої системи тарифікації, яка передбачає набір засобів контролю використання ресурсів, а саме контроль розподілу технічних ресурсів, контроль за процесом керування вхідним потоком навантаження на один сервер тарифікації, контроль за процесом перерозподілу потоку заявок на тарифікацію між набором серверів тарифікації; розроблено рекомендації щодо зміни програмних компонент системи тарифікації OCS та запропоновано опис роботи її удосконалених компонент у вигляді проекту програмної документації.

Гетерогенне середовище з динамічною архітектурою
ДолученняРозмір
Іконка PDF 2014_2619-p.pdf260.87 КБ