Створення широкосмугових високовольтних вимірювальних підсилювачів та систем їх дослідження та метрологічної атестації

1. Номер державної реєстрації теми - 0115U002327
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Туз Ю.М.
3. Суть розробки, основні результати.

Установлені закономірності функціонування підсилювачів з послідовно адитивно з’єднаними операційними підсилювачами для напруги 1000 В і діапазонів частот
до 30 кГц. Розроблена автоматизована система дослідження високовольтних широкосмугових вимірювальних підсилювачів. Спроектовані і виготовлені експериментальні зразки підсилювача для напруги до 1000 В в діапазоні частот до 100 кГц та багатоканальної системи для вимірювання постійних і змінних напруг і струмів, потужності, фазових зсувів, нелінійних спотворень, температури. Досліджені вимірювальні перетворювачі потужності поглинаючого типу з перетворювачами потужності напруги і струму в фото ЕРС з електричною ізоляцією вимірювальних ланцюгів. Розроблені багатоканальні високочастотні трансформатори з мінімізованими ємнісними зв’язками між обмотками.

ДолученняРозмір
PDF icon 2016_2823.pdf366.74 КБ