Туз Ю.М.

Створення широкосмугових високовольтних вимірювальних підсилювачів та систем їх дослідження та метрологічної атестації

1. Номер державної реєстрації теми - 0115U002327
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Туз Ю.М.
3. Суть розробки, основні результати.

Мережеві інтелектуальні Web-орієнтовані системи збору даних на основі Java-мікросерверів

1. Номер державної реєстрації теми - 0114U000552
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Туз Ю.М.
3. Суть розробки, основні результати.

Створення та впровадження серії прецизійних широкосмугових системно орієнтованих мультиметрів напруги змінного струму

Зовнішній вигляд пристрою ВС5155

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U000996, НТУУ «КПІ» - 2658-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Туз Ю.М.
3. Суть розробки, основні результати.

Теплообмін і аеродинаміка складнопрофільованих теплообмінних поверхонь

Експериментальні макети складнопрофільованих труб плоскоовальної форми з різним подовженням профілю

1. Номер державної реєстрації : № 0112U000936 , НТУУ «КПІ» - 2513-ф.
2. Науковий керівник: ТУЗ Валерій Омелянович, доктор технічних наук професор кафедри АЕС і ІТФ.
3. Суть розробки, основні результати:

LXI-сумісні мікроконтролерні гетерогенні ethernet-системи дистанційного технічного моніторингу

1. Номер державної реєстрації теми – 0112U000814, НТУУ «КПІ» - 2521-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Туз Ю.М.
3. Суть розробки, основні результати.

Система вимірювання і дослідження електричних параметрів в елементах енергозберігаючих перетворювачів енергії

1. Номер державної реєстрації теми – 0111U000203, НТУУ "КПІ" - 2456-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Туз Ю.М.
3. Суть розробки, основні результати.

Створення наукових і технологічних основ для розробки перспективних високоефективних оребрених поверхонь теплообміну

1. Номер державної реєстрації - № 0110U001318
2. Науковий керівник: ТУЗ Валерій Омелянович, д.т.н., професор кафедри АЕС і ІТФ,
3. Суть розробки, основні результати:

Ієрархічні Інтернет-орієнтовані мікросерверні системи віддаленого збору та обробки експериментальних даних.

Номер державної реєстрації теми – 0110U002423
Науковий керівник - д.т.н., проф. Туз Ю.М
Суть розробки, основні результати.