Туз Ю.М.

Створення широкосмугових високовольтних вимірювальних підсилювачів та систем їх дослідження та метрологічної атестації

Установлені закономірності функціонування підсилювачів з послідовно адитивно з’єднаними операційними підсилювачами для напруги 1000 В і діапазонів частот

Мережеві інтелектуальні Web-орієнтовані системи збору даних на основі Java-мікросерверів

Розроблено комплекс апаратних та програмних засобів для побудови мережевих мікроконтролерних систем для збору та обробки експериментальної інформації на основі мережевих інтелектуальних сенсорів за стандартами IEEE-1451 з підтримкою спеціалізованих Web-протоколів та вбудованих Java-технологій. При цьому система збору даних побудована у вигляді Ethernet-мережі інтелектуальних сенсорів з забезпеченням Інтернет-доступу на основі протоколу MQTT та Java-технологій.

Створення та впровадження серії прецизійних широкосмугових системно орієнтованих мультиметрів напруги змінного струму

Вимірювання електричної напруги змінного струму є найбільш поширеною задачею вимірювання електричних величин. Аналіз технічних даних мультиметрів змінного струму показує, що висока точність досягнута в вузькому діапазоні частот в той час, як необхідність підвищення точності не тільки в звуковому, ай в короткому та ультракороткому діапазоні частот. Тому в роботі для підвищення точності були запропоновані методи по елементної активності і мультиплікативної корекції похибок.

Теплообмін і аеродинаміка складнопрофільованих теплообмінних поверхонь

В рекуперативних трубчастих теплообмінних апаратах типу „газ-газ”, „газ-рідина” в основному використовуються поверхні нагріву з круглих труб. Однак, круглі труби, як елемент теплообмінної поверхні, з точки зору поліпшення їх теплоаеродинамічних характеристик на сьогоднішній день себе вичерпали.

LXI-сумісні мікроконтролерні гетерогенні ethernet-системи дистанційного технічного моніторингу

Запропоновано підхід до організації систем збору та обробки експериментальних даних для віддаленого спостереження стану технічних об’єктів як гетерогенних мереж вимірювальних мікроконтролерних Ethernet-модулів з підтримкою на міжмодульному рівні відкритого стандарту LXI. Вимірювальний LXI-модуль побудовано як мережу інформаційних блоків одержання даних. Для сполучення інформаційних блоків між собою використано мікроконтролерну реалізацію різнорідних технологій промислових мереж SPI, I2C, 1-Wire, LPC, RS-485.

Система вимірювання і дослідження електричних параметрів в елементах енергозберігаючих перетворювачів енергії

Перетворювачі електричної енергії з відновлюваних джерел енергії передбачають проміжне перетворення на більш високу частоту з оберненим перетворенням в постійну напругу або напругу заданої частоти більш високої якості. Досягнення максимального коефіцієнту корисної дії (ККД), мінімізація ваги, габаритів та вартості неможливо без вимірювання електричних параметрів складових перетворювачів, серед яких найважливішим є активна потужність.

Створення наукових і технологічних основ для розробки перспективних високоефективних оребрених поверхонь теплообміну

Досліджені конструкції сталевих труб плоско-овального профілю з неповним оребренням для використання в якості теплообмінних поверхнях. Такі поверхні мають декілька суттєвих переваг: матеріал – вуглецева сталь; виготовлення за дешевою технологією – контактне приварювання ребра до труби; покращена теплова ефективність в порівнянні зі сталевими трубами круглого профілю; аеродинамічний опір плоско-овальних труб з неповним оребренням на 40...50 % нижче ніж труб круглого профілю.

Ієрархічні Інтернет-орієнтовані мікросерверні системи віддаленого збору та обробки експериментальних даних.

Запропоновано підхід до створення системи віддаленого збору експериментальних даних у вигляді ієрархічної багаторівневої мережевої мікроконтролерної структури на базі технології вбудованих мікросерверів з стандартизованими апаратними та програмними протоколами інформаційного обміну між рівнями  ієрархії. За результатами досліджень розроблено та виготовлено макет багатоканального інтелектуального логічного сенсора, що реалізує одержання інформації з первинних перетворювачів фізичних величин та підтримку стандарту інтелектуальних сенсорів IEEE-1451.