Система вимірювання і дослідження електричних параметрів в елементах енергозберігаючих перетворювачів енергії

Перетворювачі електричної енергії з відновлюваних джерел енергії передбачають проміжне перетворення на більш високу частоту з оберненим перетворенням в постійну напругу або напругу заданої частоти більш високої якості. Досягнення максимального коефіцієнту корисної дії (ККД), мінімізація ваги, габаритів та вартості неможливо без вимірювання електричних параметрів складових перетворювачів, серед яких найважливішим є активна потужність. Розроблена система дозволяє вимірювати напруги, струми, активну, реактивну, повну потужність, коефіцієнт потужності в широкому діапазоні частот при спотворених формах сигналів і малих коефіцієнтах потужності. Розширення частотного діапазону при вимірюванні прохідної потужності досягається переходом на вимірювання середньоквадратичних значень напруги у вхідних колах ватметра, завдяки чому вплив фазових зсувів мінімізується. Запропоновані схемно-алгоритмічні рішення дозволяють виключити похибку від власного споживання у вхідних колах, що в свою чергу дозволило оптимізувати їх і розширити частотний діапазон. Результат вимірювання спотворюється шляхом складання і розв'язання системи рівнянь з накладанням умов інваріантності щодо квадратів напруги і струму та похибки від власного споживання. Швидкодія досягається застосуванням запатентованих лінійних перетворювачів середньоквадратичних значень напруги з подальшою програмною корекцією.

ДолученняРозмір
Іконка PDF 2456-p.pdf267.88 КБ
Іконка документу Microsoft Office 2456-p.doc72.5 КБ