Система вимірювання і дослідження електричних параметрів в елементах енергозберігаючих перетворювачів енергії

1. Номер державної реєстрації теми – 0111U000203, НТУУ "КПІ" - 2456-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Туз Ю.М.
3. Суть розробки, основні результати.

Перетворювачі електричної енергії з відновлюваних джерел енергії передбачають проміжне перетворення на більш високу частоту з оберненим перетворенням в постійну напругу або напругу заданої частоти більш високої якості. Досягнення максимального коефіцієнту корисної дії (ККД), мінімізація ваги, габаритів та вартості неможливо без вимірювання електричних параметрів складових перетворювачів, серед яких найважливішим є активна потужність. Розроблена система дозволяє вимірювати напруги, струми, активну, реактивну, повну потужність, коефіцієнт потужності в широкому діапазоні частот при спотворених формах сигналів і малих коефіцієнтах потужності. Розширення частотного діапазону при вимірюванні прохідної потужності досягається переходом на вимірювання середньоквадратичних значень напруги у вхідних колах ватметра, завдяки чому вплив фазових зсувів мінімізується. Запропоновані схемно-алгоритмічні рішення дозволяють виключити похибку від власного споживання у вхідних колах, що в свою чергу дозволило оптимізувати їх і розширити частотний діапазон. Результат вимірювання спотворюється шляхом складання і розв'язання системи рівнянь з накладанням умов інваріантності щодо квадратів напруги і струму та похибки від власного споживання. Швидкодія досягається застосуванням запатентованих лінійних перетворювачів середньоквадратичних значень напруги з подальшою програмною корекцією.

ДолученняРозмір
PDF icon 2456-p.pdf267.88 КБ
Microsoft Office document icon 2456-p.doc72.5 КБ