Створення та впровадження серії прецизійних широкосмугових системно орієнтованих мультиметрів напруги змінного струму

Вимірювання електричної напруги змінного струму є найбільш поширеною задачею вимірювання електричних величин. Аналіз технічних даних мультиметрів змінного струму показує, що висока точність досягнута в вузькому діапазоні частот в той час, як необхідність підвищення точності не тільки в звуковому, ай в короткому та ультракороткому діапазоні частот. Тому в роботі для підвищення точності були запропоновані методи по елементної активності і мультиплікативної корекції похибок. Для цього вимірювальний канал розбивається на функціональні блоки, кожний з яких доповнюється зворотною ланкою і допоміжною системою вимірювання проводяться так, що спочатку відбувається перетворення вхідного сигналу основною і допоміжними системами разом з передвключеними блоками основної системи. За умовами налагодження допоміжні системи, з передвключеними блоками основної системи, повинні мати такий самий коефіцієнт перетворення, як і основна система. Потім відбувається перетворення вимірюваної величини блоками допоміжних систем з передвключеними блоками основної з послідовно включеними зворотними ланками кожного блока основної системи. При алгоритми адитивної поелементної корекції результат знаходиться як різниця, а при алгоритмі поелементної мультиактивної корекції як частка вищезазначених результатів. Адитивна корекція більш ефективна при малих мулиплікативних похибках, в проекті запропонованого об’єднання обох видів корекції внаслідок чого відбувається корекція як адитивних, так і мультиплікативних похибок і розширення частотного діапазону на порядок. Також запропоновано нове апроксимуюче вагове вікно при цифровій обробці вибірок миттєвих значень для отримання інтегральних характеристик сигналів таких, як середніх, середньо квадратичне значення сигналів, потужність та спектральні складові. Розвинута методика та практична реалізація.

Зовнішній вигляд пристрою ВС5155
ДолученняРозмір
Іконка PDF 2014_2658-p.pdf921.72 КБ