Розробка фізико-технічних засад бар’єрних мікро- та наноструктур пристроїв оброблення сигналів

Розроблений метод вхідних імпедансних характеристик дозволяє отримати нові знання про хвильові властивості бар’єрних мікро- та наноструктур і на цій основі  нові ефективні технічні рішення. Як заснований на імпедансі метод узагальнений для хвильових структур будь-якої природи.

Запропонований та розроблений метод імпедансних -неоднорідностей поєднує переваги імпедансного підходу та локально зосереджених властивостей -функції. Для багатьох структур рішення аналітичні. Запропоновані та розроблені -моделі реактивних елементів та коливальних структур збагачують теоретичний фундамент поодиноких та періодичних хвильових структур. На відміну від відомих моделей -моделі точні без обмежень по частоті. На основі  моделей реактивних елементів та коливальних структур розроблено -моделі частотних фільтрів, які спрощують моделювання та дозволяють розробити рішення з покращеною вибірністю та конструктивними параметрами.

Практична реалізація отриманих результатів спрямована на створення новітніх пристроїв оброблення сигналів. Розроблено одно- та тривимірні комп’ютерні моделі мікросмужкових частотних фільтрів на основі традиційних та запропонованих авторами електромагнітнокристалічних квазізосереджених реактивних елементів в програмних пакетах Mathcad та CST Microwave Studio. Досліджено особливості характеристик електромагнітнокристалічних розімкнутих шлейфів як квазізосереджених ємностей.

Запропоновано конструкцію фільтра нижніх частот з розімкнутими шлейфами з суттєвим покращенням подавлення сигналів у смузі подавлення у порівнянні з традиційним рішенням. Розроблено зразки фільтрів та проведено їх експериментальне дослідження.

Фільтр  нижніх частот
ДолученняРозмір
Іконка PDF 2019_2032.PDF308.59 КБ