кристалоподібні неоднорідності

Розробка фізико-технічних засад бар’єрних мікро- та наноструктур пристроїв оброблення сигналів

Фільтр  нижніх частот

Розроблений метод вхідних імпедансних характеристик дозволяє отримати нові знання про хвильові властивості бар’єрних мікро- та наноструктур і на цій основі  нові ефективні технічні рішення. Як заснований на імпедансі метод узагальнений для хвильових структур будь-якої природи. Запропонований та розроблений метод імпедансних -неоднорідностей поєднує переваги імпедансного підходу та локально зосереджених властивостей -функції. Для багатьох структур рішення аналітичні.