смугові фільтри

Розробка фізико-технічних засад бар’єрних мікро- та наноструктур пристроїв оброблення сигналів

Розроблений метод вхідних імпедансних характеристик дозволяє отримати нові знання про хвильові властивості бар’єрних мікро- та наноструктур і на цій основі  нові ефективні технічні рішення. Як заснований на імпедансі метод узагальнений для хвильових структур будь-якої природи.

Дослідження та розробка частотно-селективних пристроїв на основі діелектричних резонаторів інфрачервоного діапазону довжин хвиль

Побудовані електродинамічні моделі розсіювання електромагнітних хвиль на системах зв'язаних діелектричних резонаторів інфрачервоного діапазону довжин хвиль в регулярних хвилеводах, позамежних хвилеводах, а також у відкритому просторі. Розроблено електродинамічні моделі розсіювання імпульсів електромагнітних хвиль на системах зв'язаних діелектричних резонаторів. Описано переваги запропонованого методу.