Офтальмологічний рефрактометр для трансплантації штучних абераційних кришталиків та підбору абераційних контактних лінз

Для здійснення корекції абераційних вад зору спеціальними контактними лінзами чи імплантованими кришталиками необхідна інформація про абераційну складову рефракції ока. Потребу в такій інформації можна задовольнити за допомогою пристрою, який функціонує за модифікованим тіньовим методом Фуко.

Для цього пропонується використовувати оптико-електронну систему, яка дозволяє виявляти та фіксувати ізодіоптрийні зони на зіниці ока – зони, в яких абераційна рефракція має однакову величину.
Важливою властивістю пристрою є його швидкодія. Використання сучасних швидкісних цифрових відеокамер дозволяє отримати за секунду десятки і навіть сотні відеокадрів із записом ізодіоптрийних зон в площині зіниці.

Абераційні спотворення хвильового фронту в оптичній системі ока та карта розподілу абераційної складової рефракції ока в координатах зіниці ока формується за результатами відповідної математичної обробки зафіксованих на відеокадрах зображень ізодіоптрийних зон. Інформація про просторовий розподіл абераційної складової рефракції в зоні зіниці використовується офтальмологами для корекції форми передньої поверхні рогівки, або визначення форми передньої поверхні контактної лінзи, чи поверхонь штучного кришталика, якими виправляють абераційні вади оптичної системи ока і підвищують гостроту зору.
За результатами виконання НДР створено діючий макет офтальмологічного абераційного рефрактометра з просторовою роздільною здатністю для виявлення аметропії, первинного астигматизму, сферичної аберації та первинної коми, розроблена конструкторська документація та математичне і програмне забезпечення до макета.

Макет вимірювача абераційної рефракції ока - загальний вигляд установки