Дослідження біосорбентів з природними феримагнітними властивостями для очищення води

Метою проєкту є обґрунтування і розроблення теоретичних та експериментальних наукових засад технології природного та штучного магнітного мічення мікроорганізмів та грибів з БМН для очищення води. В результаті проведених досліджень виявлено потенційні продуценти БМН серед мікроорганізмів з БМН (бактерій, мікроводоростей) та грибів, що використовуються для очищення води. Систематизовано мікроорганізми з БМН (бактерій, мікроводоростей) та грибів, за наявністю або відсутністю кристалічної структури та локалізацією утворень БМН. Розроблено методику обробки біосорбентів в зовнішньому електричному і магнітному полях з природними феримагнітними властивостями, для очищення стічної, природної та питної води. Розроблено креслення лабораторної установки для виготовлення біосорбентів, що володіють слабкими природними феримагнітними властивостями. Отримані експериментальні дані про ефективність вилучення відпрацьованого біосорбенту з природними феримагнітними властивостями за допомогою ВГМС з ВГФН. Розраховано модель магнітодипольної взаємодії, що виникає між БМН мікроорганізмів (бактерій, мікроводоростей) та грибів, що використовуються для очищення води, та штучними магнітними наночастинками при їх магнітоміченні; модель магнітогідродинамічних ефектів, розрахунок магнітостатичних полів розсіяння феромагнітними зразками; модель процесу уловлювання магнітокерованого біосорбенту однорівневою та багаторівневою (дендритною) феромагнітною насадкою в магнітному полі. Отримано експериментальні дані щодо магнітних властивостей мікроорганізмів з БМН (бактерій, мікроводоростей), грибів та штучно магнітомічених мікроорганізмів з БМН (бактерій, мікроводоростей) та грибів визначена їх сорбційні здатності та встановлено параметри ефективності гомогенного та стабільного магнітомічення.

Дослідження біосорбентів з природними феримагнітними властивостями для очищення води
ДолученняРозмір
Іконка PDF 2020_2107.pdf495.88 КБ