Механізми інтенсифікації процесу сорбції іонів важких металів сухим магнітокерованим біосорбентом для очищення стічних вод

Розроблено новітню методику виготовлення сухого магнітокерованого біосорбенту
(МКБС) на основі дріжджів Saccharomyces cerevisiae з використанням магнітної рідини з магнітною сприйнятливістю, достатньою для ефективного вилучення біосорбенту з потоку рідини забрудненої іонами важких металів, високоградієнтними магнітними сепараторами (ВГМС), ефективність яких визначається структурою високоградієнтних феромагнітних насадок (ВГФН). Отримані результати показали, що значення діапазону зміни величини магнітної сприйнятливості для сухого МКБС, виготовленого методом магнітогідродинамічного перемішування (МГДП) в схрещених магнітному та
електричному полях на основі дріжджів S. cerevisiae, на порядок менша, ніж для сухого МКБС, виготовленого методом механічного перемішування. Досліджено механізми інтенсифікації процесу сорбції іонів важких металів сухим МКБС для очищення стічних вод від іонів важких металів. Експериментально показано, що сорбційна здатність магнітоміченого біосорбенту відносно катіонів Cu2+, виготовленого за МГДП в схрещених електричному і магнітному полях, на 30% більше, ніж у магнітоміченого біосорбенту, виготовленого методом механічного перемішування. Досліджено ефективність процесу біосорбції іонів важких металів сухим МКБС, механізми зв’язування магнітних наночастинок з клітинами біосорбенту на основі дріжджів S. cerevisiae при механічному та МГДП з магнітною рідиною і досліджено проблему стабільності магнітних властивостей
сухого біосорбенту та досліджено ефективність вилучення відпрацьованого сухого МКБС за допомогою ВГМС з ВГФН. Результати розробки відповідають світовому рівню. Створений біосорбент впроваджено на підприємстві в м. Славутич, Київська обл., а саме в хіміко-аналітичній лабораторії комунального підприємства «Управління житлово-комунального господарства» для видалення іонів заліза, фосфатів та важких металів

ДолученняРозмір
Іконка PDF 2017_2866.pdf265.39 КБ