Формування структури, магнітних властивостей нанорозмірних плівок FePt(Pd) водневою термообробкою для магнітного запису інформації підвищеної щільності

Заміна структури і магнітних властивостей плівок FePd при вівдпали у врдні

Створені наукові засади прискореного формування нанорозмірних, термічно стабільних плівок на основі FePd, FePt з магнітно-твердою фазою L1о для застосування в якості середовища магнітного запису підвищеної щільності. Було оцінено і враховано вплив хімічного і механічного факторів водневого впливу на фазовий склад і структуру, а також фізичного фактору впливу на електронну структуру нанорозмірних плівок на основі FePt і FePd, легованих Au, Ag, Cu, та на їх магнітні властивості.

Це дало можливість запропонувати новий науковий підхід щодо застосування водневої термообробки в нанорозмірних плівках на основі FePt(Pd) для обмеження небажаного впливу нанорозмірного фактору, що уповільнює упорядкування зі зменшенням товщини. Відпал у водні прискорює процеси дифузійного формування термостабільних, нанорозмірних, магнітно-твердих плівок FePt та FePd.

Розроблено практичні рекомендації щодо застосування відпалу у водні для керування кінетикою і ступенем упорядкування при дифузійних процесах формування магнітно-твердоі фази L1о з необхідною орієнтацією кристалічної гратки з віссю легкого намагнічування с перпендикулярно, або паралельно площині плівки, великою енергією магнітокристалічної анізотропії та потрібними магнітними властивостями Hс, Ms, Mr.

Застосування цих плівок в якості середовища магнітного запису дозволить підвищити щільність магнітного запису та стабільність зберігання інформації термоактивованим методом

ДолученняРозмір
Іконка PDF 2021-2202.pdf301.4 КБ