Дослідження новітніх ультраширокосмугових адаптивних низькопрофільних фазо ванних антенних решіток для перспективних радіосистем подвійного призначення

В роботі розроблено новітні принципи побудови та запропоновано технологія інженерної реалізації ульраширокосмугових низькопрофільних фазованих антенних решіток дециметрового та сантиметрового діапазонів довжин хвиль із широкими секторами сканування променя в ортогональних площинах та низькими рівнями кросполяризаційного та бічного випромінювання. Особливістю решіток є низький профіль (не перевищує λmax/10), гарне узгодження (типове значення коефіцієнту відбиття менше 0,3) при розширеному кутовому сектору сканування (±60˚ по азимуту та ±35˚ по куту місця). При цьому маса одного квадратного метру антенного полотна не перевищує 15 кг в дециметровому діапазоні довжин хвиль. Важливо, що створена геометрія може бути промасштабована для забезпечення роботи радарних систем у сусідніх діапазонах або у багато частотних режимах, коли перекриття по частоті може досягати значень 7:1.
В результаті роботи в лабораторії антенних систем проведена багатопараметрична оптимізація природними алгоритмами ультраширокосмугових антенних решіток на основі профільованих щілинних випромінювачів (як односторонніх так і з антиподовою двосторонньою геометрією), на основі екранованих дипольних випромінювачів із сильним ємнісним зв’язком в режимах сканування в Е- та в Н-площинах та на основі довгих щілин із поглинаючим феритовим шаром. Зроблено порівняння різних схем ульраширокосмугових ФАР та обрання її оптимальної конфігурації для подальшої практичної реалізації в діапазоні частот із перекриттям 7:1. Показано, що найбільш перспективною конфігурацією є планарна скануюча решітка, що складається з випромінювачів, кожен з яких в свою чергу є двох- або чотириелементною підрешіткою, складеною з диполів різної геометрії.
Результати роботи можуть бути впроваджены у промисловості: при створені перспективних систем радіотехнічної розвідки, радіоелектронного подавлення та багатофункціональних радарів різного базування для Збройних Сил України та для експорту.

ДолученняРозмір
Іконка PDF 2016_2839.pdf493.64 КБ