радари

Дослідження новітніх ультраширокосмугових адаптивних низькопрофільних фазо ванних антенних решіток для перспективних радіосистем подвійного призначення

В роботі розроблено новітні принципи побудови та запропоновано технологія інженерної реалізації ульраширокосмугових низькопрофільних фазованих антенних решіток дециметрового та сантиметрового діапазонів довжин хвиль із широкими секторами сканування променя в ортогональних площинах та низькими рівнями кросполяризаційного та бічного випромінювання. Особливістю решіток є низький профіль (не перевищує λmax/10), гарне узгодження (типове значення коефіцієнту відбиття менше 0,3) при розширеному кутовому сектору сканування (±60˚ по азимуту та ±35˚ по куту місця).