Розробка технології виготовлення композиційної керамічної, металокерамічної та металополімерокерамічної броні із надміцних надтвердих армованих керамічних матеріалів

Розроблено технологію виготовлення композиційних керамічних та металокерамічних надміцних (40 ГПа міцність при стисненні) надтвердих (30 ГПа) армованих матеріалів на основі карбіду бору та бориду титану чи алюмінію, наноструктурного В6О методом гарячого пресування. Встановлено, що зміна технологічних параметрів процесу гарячого пресування дозволяє контролювати хімічний, фазовий склад та структуру (розмір зерен, геометричні розміри армуючої складової). Досліджені механічні властивості армованих керамічних матеріалів та доведено перспективність використання для виготовлення принципово нового класу керамічних та металокерамічних композитів, що здатні ефективно працювати в умовах високих динамічних навантажень. Розроблено армований металокерамічний композит Ті-ТіВ який показав підвищені механічні і функціональні характеристики при експериментальних випробуваннях в умовах інтенсивного абразивного зносу та ударних навантаженнях при високих швидкостях. Завдяки армуванню у розробленому композиті спостерігається збільшення міцності більш як у два рази, що дозволяє використовувати матеріал в якості підпору при виготовлення бронепластин. Більш того матеріал володіє ефектом самозаточування, що дозволяє значно збільшити час безперервної експлуатації ріжучих пластин і, таким чином, значно підвищити продуктивність різання, що робить даний матеріал конкурентоспроможним на світових ринках наукоємної продукції.

ДолученняРозмір
Іконка PDF 2016_2809.pdf3.65 МБ