Лобода П.І.

Фізико-хімічні основи низькотемпературного синтезу (700 – 1500 оС) ультратугоплавкої високоміцної армованої кераміки та металокераміки поліфункціонального застосування

Розроблена методика низькотемпературного синтезу ультратугоплавкої високоміцної армованої кераміки та металокераміки

еалізовано комплексний підхід щодо створення наукових фізико-хімічних основ процесу синтезу крупних полікристалічних заготовок або виробів із армованих керамічних високотемпературних матеріалів при понижених температурах

Розробка технології виготовлення композиційної керамічної, металокерамічної та металополімерокерамічної броні із надміцних надтвердих армованих керамічних матеріалів

Розроблено технологію виготовлення композиційних керамічних та металокерамічних надміцних (40 ГПа міцність при стисненні) надтвердих (30 ГПа) армованих матеріалів на основі карбіду бору та бориду титану чи алюмінію, наноструктурного В6О методом гарячого пресування. Встановлено, що зміна технологічних параметрів процесу гарячого пресування дозволяє контролювати хімічний, фазовий склад та структуру (розмір зерен, геометричні розміри армуючої складової).

Створення фізичних основ керування технологічними процесами виготовлення армованих жароміцних металокерамічних матеріалів поліфункціонального застосування

Шнеки пресів-екструдерів, наплавлені стрічковим релітом на основі сферичних частинок плавлених карбідів вольфраму, легованих молібденом

Створено фізичні основи керування процесами виготовлення зносостійких високотемпературних металокерамічних та керамічних матеріалів зміцнених монокристалічними волокнами із надтвердих тугоплавких сполук під час швидкісного спікання, спрямованої кристалізації розплавів евтектичних сплавів квазібінарних систем (LaB6-MeB2, B4C-MeB2, WC-W2C, Ti-TiB2) та наступної термообробки.

Створення фізико-хімічних основ керування ультратонкою структурою квазів'язкої армованої високотемпературної кераміки поліфункціонального застосування

Компоненти

Встановлено вплив кінетичних параметрів процесу спрямованої кристалізації із розплаву та спрямованого спікання в дисперсному стані, кристалохімічних та дифузійних властивостей вихідних компонентів, енергетичних параметрів пружних коливань, природи легуючих компонентів на структурно-геометричні характеристики фазових складових керамічних композиційних матеріалів.

Комплекс механічних властивостей інтерметалідів на основі алюмінію та особливості їх деформації та руйнування на нано- і мікрорівнях

Вперше в однакових умовах навантаження шляхом нано- та мікроіндентування встановлено відсутні до цього часу в довідковій літературі кількісні дані щодо комплексу механічних властивостей (модуль пружності, мікротвердість HV та нанотвердість Hh, характеристики пластичності dH »dA, границя плинності s0,2, в'язкість руйнування K1C) інтерметалідів на основі алюмінію конструкційного призначення та технологічного походження, особливостей їх деформації та руйнування.