Лисенко О.М.

Портативна система автоматичного відслідковування об’єктів на відеопослідовностях

1.Номер державної реєстрації теми - 0116U003692
2.Науковий керівник – д.т.н., проф. Лисенко О.М.
3.Суть розробки, основні результати

Портативна мультифункціональна система об’єктивного слухового скринінгу на основі сучасних DSP та “мережа-на-кристалі” технологій

Макет акустичного зонду з набором вушних вкладок різного типорозміру

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U001596, НТУУ «КПІ» - 2659-п
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Лисенко О.М.
3. Суть розробки, основні результати

Дослідження та розробка клінічного DSP-аудіометра для діагностування захворювань органа слуху

Робоче місце для визначення метрологічних характеристик макета DSP аудіометричного тракту на основі комплексу типу 22С фірми RFT

1. Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті - 0111U002584, НТУУ «КПІ» - 2457-п
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Лисенко О.М., Лысенко А.Н., Lysenko Oleksandr M.
3. Суть розробки, основні результати

Розробка технології ехоскринінгу новонароджених для діагностики захворювань органа слуху

Макет тракту генерації стимулів на основі DSP-процесора TMS320VC5510 фірми Texas Instruments (у складі оціночного модуля Starter Kit типу C5510 DSK)

1. Номер державної реєстрації теми - 0109U000452.
2. Науковийкерівник- д.т.н., доц. Лисенко О.М.
3. Суть розробки, основні результати