Розробка технології ехоскринінгу новонароджених для діагностики захворювань органа слуху

Запропоновано нову комплексну математичну модель органа слуху людини, яка враховує структурно-фізіологічні властивості вуха новонародженої дитини, що дозволило провести моделювання об’єкту дослідження та відтворити процедури проходження і генерації в ньому ехо-сигналів отоакустичної емісії. Визначено шляхи удосконалення та синтезовано нову патентоспроможну структуру ехоскринера, що досягається шляхом реалізації бездротового інтерфейсу, застосування сучасних DSP технологій, аудіокодека, функціональних перетворювачів та розроблення необхідного програмного забезпечення. Синтезовано моделі сигналів викликаної затриманої отоакустичної емісії і на частоті продукту спотворення та створено нову модель композитного сигналу із завадами біоелектричного походження і на частоті мережі живлення, що дало можливість провести моделювання процесів в тракті вимірювання ехоскринера на основі розробленої його Simulink-моделі, а також визначити оптимальні параметри ланок вимірювального каналу в залежності від точності та швидкодії засобу. Запропоновано оригінальну конструкцію акустичного зонду ехоскринера та обгрунтовано вибір його функціональних перетворювачів. Розроблено схемотехнічні і алгоритмічні рішення побудови ехоскринера, які реалізують запропоновану структуру, що дозволило на основі макета засобу розробити технологію слухового ехоскринінгу немовлят, створивши тим самим передумови для вирішення проблеми раннього діагностування порушень слуху у новонароджених. Запропоновано та експериментально апробовано нову методику визначення метрологічних характеристик макета ехоскринера, яка може бути покладена в основу створення єдиної для державних метрологічних служб України методики повірки даного виду аудіологічних засобів на базі запропонованої повірочної схеми.

Макет тракту генерації стимулів на основі DSP-процесора TMS320VC5510 фірми Texas Instruments (у складі оціночного модуля Starter Kit типу C5510 DSK)