Портативна система автоматичного відслідковування об’єктів на відеопослідовностях

Розроблено портативну систему автоматичного візуального відслідковування об’єктів на послідовності зображень підвищеної надійності та швидкодії, яка забезпечує знаходження траєкторії руху заданого об’єкта на відеопослідовності та визначення його координат на кожному кадрі. Підвищення ефективності системи досягнуто шляхом розробки і вдосконалення методів відслідковування та структурно-функціональної організації вбудованих програмно-апаратних засобів її реалізації на процесорному ядрі ARM Cortex-A. Подальшого розвитку отримали композитний метод відслідковування TLD та метод відслідковування на основі дискримінантного кореляційного фільтру DCF, що забезпечило високу швидкодію відслідковування, в тому числі на ахроматичних послідовностях зображень та дозволило отримати програмні реалізації даних методів, здатні працювати в реальному часі на вбудованих обчислювальних засобах. Створено новий метод відслідковування FCT (Flow Clustering Tracker), оснований на кластеризації результатів обчислення розрідженого оптичного потоку, що дозволило досягти компромісного рівня надійності та точності відслідковування при реалізації методу в портативних рішеннях. Створено комплект програмного забезпечення вбудованих програмно-апаратних засобів реалізації портативної системи автоматичного відслідковування на оціночних модулях PINE64 та Beagleboard-xM, які забезпечують обробку кадрів відеопотоку в реальному часі (не нижче 15 кадрів/с).

ДолученняРозмір
Іконка PDF 2017_2921.pdf190.21 КБ