Створення енергоефективної резонансної установки для сертифікаційних випробу-вань вітчизняних кабелів з сучасною ізоляцією на високі та надвисокі напруги

Розроблено електричні схеми і технічні рішення, які покращують технологію формування низькочастотних надвисоких напруг (до 500 кВ) для сертифікаційних випробувань енергетичних кабелів із сучасною полімерною ізоляцією на напруги до 330 кВ.

Схеми і рішення базуються на практичній реалізації у випробувальній установці силового послідовного резонансного контуру з регульованою прецизійною добротністю (Q ≈ 40), що забезпечує формування резонансних випробувальних напруг із нестабільністю ≤ 1%.

Створено математичну і фізичну моделі випробувальної установки та методику визначення умов, які забезпечують параметричну стійкість установки до критичних режимів електричного пробою ізоляції випробувального кабелю чи іншого елементу розрядного контуру. Визначено оптимальні режими кваліфікаційних випробувань надвисоковольтних кабелів зі зшитою поліетиленовою ізоляцією та допустимі діапазони змінення таких режимів, при яких електрична потужність, що споживається від мережі електроживлення, є у 20-40 разів меншою від потужності, яку пропускає випробувальний кабель.

Прецизійне регулювання випробувальної напруги, параметричний захист установки і мережі електроживлення від критичних режимів при пробої електричної ізоляції випробува-льного кабелю та ефективне обмеження сторонніх високочастотних впливів забезпечують вимірювання рівня часткових розрядів (ЧР) у ізоляції кабелю з точністю ± 1 пК.

Енергоефективна установка для випробувань надвисоковольтних кабелів
ДолученняРозмір
Іконка PDF 2015_2723-p.pdf617.2 КБ