Розроблення методології прогнозування структури і властивостей металу у виливках із сплавів на основі заліза з високим вмістом хрому

Головне вікно програми прогнозування з визначеними хімічними складом і властивостями хромоалюмінієвої сталі

Основна науково-технічна ідея роботи полягає в тому, щоб на підставі аналізу експлуатації литих деталей, виготовлюваних із сталей з високим вмістом хрому й використовуваних в умовах високих температур, агресивних середовищ і корозії, власних результатів досліджень впливу хрому на структуру і властивості заліза, визначення його оптимального вмісту в металі, який забезпечував би необхідні структуру і властивості, технологій виплавляння і створення необхідних умов кристалізації у формі з урахуванням її властивостей.

Робота виконувалася з метою створення методології прогнозування властивостей високохромистих розплавів до випускання їх із плавильного агрегату та структури й властивостей металу у виливках. Використано сучасні методики визначення ливарних, механічних і спеціальних властивостей.

Для досягнення поставленої мети створено масив даних щодо впливу хрому на ливарні, механічні і спеціальні властивості сплавів, отримано аналітичні залежності, що описують вплив хрому на окалиностійкість сталей за різних температур, досліджено вплив технологічних факторів плавлення та розливання сплавів з високим вмістом хрому на формування структури і властивостей металу у виливках. Розроблено методологію прогнозування структури і властивостей металу у виливках, здійснено апробацію в лабораторних умовах розроблених методик контролю якості розплаву і процесів кристалізації металу в ливарній формі.

Розроблено методику та програмне забезпечення розраховування шихти для сплавів з високим вмістом хрому та програму прогнозування ливарних і механічних властивостей сплавів за результатами першого хімічного аналізу розплаву і температурою його перегрівання в плавильному агрегаті та перед заливанням у ливарну форму, що дає можливість своєчасно скоригувати хімічний склад і температуру металу перед випусканням його із печі.

ДолученняРозмір
Іконка PDF 2014_2632-p.pdf265.5 КБ