Дослідження та розробка клінічного DSP-аудіометра для діагностування захворювань органа слуху

Запропоновано нову запатентовану структуру DSP-аудіометричного засобу та розроблено на її базі нову Simulink-модель аудіометричного каналу, яка забезпечує синтез та відтворювання тонального (в діапазоні від 125 Гц до 16 кГц), широкосмугового та вузькосмугового тестових стимулів, а також реалізацію ряду надпорогових аудіологічних процедур (тести Фаулера, Люшера, індекса малих приростів інтенсивності – ІМПІ й Штенгера). Проведено моделювання роботи створеної Simulink-моделі в середовищі Matlab, що дало змогу виконати розробку схемотехнічних і алгоритмічних рішень та створити макет аудіометричного каналу DSP-засобу на базі оціночного модуля 5505 eZDSP, основу якого складає спеціалізований аудіо DSP-процесор типу TMS320VC5505 фірми Texas Instruments. Підтверджено ефективність і працездатність створеного макету аудіометричного тракту, показано узгодженість отриманих результатів його випробувань з результатами моделювання синтезованої Simulink-моделі, що засвідчило коректність її параметрів. Запропоновано та експериментально апробовано нову методику визначення метрологічних характеристик макета аудіометричного каналу DSP-засобу в розширеному діапазоні частот, яку може бути покладено в основу єдиної для метрологічних служб України методики повірки тракту кісткового ВЧ проведення аудіометрів.

Робоче місце для визначення метрологічних характеристик макета DSP аудіометричного тракту на основі комплексу типу 22С фірми RFT
ДолученняРозмір
Іконка документу Microsoft Office 2457-p.doc885 КБ