Дослідження та розробка клінічного DSP-аудіометра для діагностування захворювань органа слуху

Робоче місце для визначення метрологічних характеристик макета DSP аудіометричного тракту на основі комплексу типу 22С фірми RFT

Запропоновано нову запатентовану структуру DSP-аудіометричного засобу та розроблено на її базі нову Simulink-модель аудіометричного каналу, яка забезпечує синтез та відтворювання тонального (в діапазоні від 125 Гц до 16 кГц), широкосмугового та вузькосмугового тестових стимулів, а також реалізацію ряду надпорогових аудіологічних процедур (тести Фаулера, Люшера, індекса малих приростів інтенсивності – ІМПІ й Штенгера). Проведено моделювання роботи створеної Simulink-моделі в середовищі Matlab, що дало змогу виконати розробку схемотехнічних і алгоритмічних рішень та створити макет аудіометричного каналу DSP-засобу на базі оціночного модуля 5505 eZDSP, основу якого складає спеціалізований аудіо DSP-процесор типу TMS320VC5505 фірми Texas Instruments. Підтверджено ефективність і працездатність створеного макету аудіометричного тракту, показано узгодженість отриманих результатів його випробувань з результатами моделювання синтезованої Simulink-моделі, що засвідчило коректність її параметрів. Запропоновано та експериментально апробовано нову методику визначення метрологічних характеристик макета аудіометричного каналу DSP-засобу в розширеному діапазоні частот, яку може бути покладено в основу єдиної для метрологічних служб України методики повірки тракту кісткового ВЧ проведення аудіометрів.

ДолученняРозмір
Іконка документу Microsoft Office 2457-p.doc885 КБ