Розробка широкосмугового акустичного вушного ехо-спектрометра та нової ефективної програми універсального аудіологічного скринінгу новонароджених

Розроблено експериментальний зразок нового приладу для об’єктивної діагностики слуху людини - широкосмуговий акустичний вушний ехо-спектрометр. Розроблено нову програму універсального аудіологічного скринінгу новонароджених, яка включає в себе визначення за допомогою широкосмугового акустичного вушного ехо-спектрометра: фактору норми середнього вуха; відношення імітансу на частотах зондового сигналу до імітансу на резонансній частоті середнього вуха в децибелах, що дає криву аудіометричного нуля для окремого новонародженого, аналогічну статистичній кривій для аудіометра, але зі значно вищою точністю; значення імітансу на резонансній частоті середнього вуха, що дає коефіцієнт відбиття від барабанної перетинки, коефіцієнт підсилення тиску в ланцюзі слухових кісточок, та їх важільне відношення, значення площі барабанної перетинки. Вперше встановлено, що найбільш виступаюча форманта звуку “а”, у матері і у дитини, співпадає з резонансною частотою середнього вуха в нормі, що є основою для нового експрес-методу контролю слуху новонародженого. Проведено експериментальні дослідження спектрів сигналів затриманої викликаної отоакустичної емісії вуха людини, та отоакустичної емісії на частоті продукту спотворення біологічних об’єктів.

ДолученняРозмір
Іконка PDF 2017_2922.pdf170.69 КБ