Розробка нового покоління медичних приладів - широкосмугових ультразвукових фізіотерапевтичних випромінювачів із можливістю одночасного іонофорезу

Макет широкосмугового ультразвукового фізіотерапевтичного приладу

1. Номер державної реєстрації теми - 0114U002485.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Дідковський В.С.
3. Суть розробки, основні результати.

Розроблено метод статистичного незалежного глобального пошуку для визначення параметрів широкосмугових п'єзовипромінювачів та його програмне забезпечення. На його основі узгоджено в широкій смузі частот характеристики електроакустичного тракту терапевтичного приладу і акустичні характеристики фізичного поля людини. Вперше сформульовано принципи побудови широкосмугових п'єзовипромінювачів нового покоління: випромінювачі зі смугою 1-3 МГц, що перекриває весь діапазон ультразвукової терапії, та які реалізують комбінований з електротерапією режим лікування, повинні будуватися на основі рівнотовщинної п'єзопластини з кераміки з великими значеннями механічної добротності і коефіцієнта електромеханічного зв'язку, з одним металевим узгоджуючим шаром і двома електричними коригуючими ланками. Розроблено оригінальну кільцеву балансну схему для контролю споживаної випромінювачем електричної потужності. Розроблено оригінальну конструкцію вільного поплавкового радіометра для контролю випромінюваної терапевтичним приладом акустичної потужності. Розроблено, створено і експериментально досліджено лабораторний макет широкосмугового терапевтичного випромінювача зі смугою 1-3 МГц. Підготовлено ескізний проект технічної документації.

ДолученняРозмір
PDF icon 2015_2729.pdf489.05 КБ