Розробка нового покоління медичних приладів - широкосмугових ультразвукових фізіотерапевтичних випромінювачів із можливістю одночасного іонофорезу

Макет широкосмугового ультразвукового фізіотерапевтичного приладу

Розроблено метод статистичного незалежного глобального пошуку для визначення параметрів широкосмугових п'єзовипромінювачів та його програмне забезпечення. На його основі узгоджено в широкій смузі частот характеристики електроакустичного тракту терапевтичного приладу і акустичні характеристики фізичного поля людини. Вперше сформульовано принципи побудови широкосмугових п'єзовипромінювачів нового покоління: випромінювачі зі смугою 1-3 МГц, що перекриває весь діапазон ультразвукової терапії, та які реалізують комбінований з електротерапією режим лікування, повинні будуватися на основі рівнотовщинної п'єзопластини з кераміки з великими значеннями механічної добротності і коефіцієнта електромеханічного зв'язку, з одним металевим узгоджуючим шаром і двома електричними коригуючими ланками. Розроблено оригінальну кільцеву балансну схему для контролю споживаної випромінювачем електричної потужності. Розроблено оригінальну конструкцію вільного поплавкового радіометра для контролю випромінюваної терапевтичним приладом акустичної потужності. Розроблено, створено і експериментально досліджено лабораторний макет широкосмугового терапевтичного випромінювача зі смугою 1-3 МГц. Підготовлено ескізний проект технічної документації.

ДолученняРозмір
Іконка PDF 2015_2729.pdf489.05 КБ