Дідковський В.С.

Розробка нового покоління медичних приладів - широкосмугових ультразвукових фізіотерапевтичних випромінювачів із можливістю одночасного іонофорезу

Розроблено метод статистичного незалежного глобального пошуку для визначення параметрів широкосмугових п'єзовипромінювачів та його програмне забезпечення. На його основі узгоджено в широкій смузі частот характеристики електроакустичного тракту терапевтичного приладу і акустичні характеристики фізичного поля людини.

Розробка акустотермометра для ранньої функціональної діагностики і контролю глибинної температури тіла людини

Розроблена методична основа для розрахунку акустотермометра та проведена її експериментальна перевірка.