Дідковський В.С.

Розробка нового покоління медичних приладів - широкосмугових ультразвукових фізіотерапевтичних випромінювачів із можливістю одночасного іонофорезу

Макет широкосмугового ультразвукового фізіотерапевтичного приладу

Розроблено метод статистичного незалежного глобального пошуку для визначення параметрів широкосмугових п'єзовипромінювачів та його програмне забезпечення. На його основі узгоджено в широкій смузі частот характеристики електроакустичного тракту терапевтичного приладу і акустичні характеристики фізичного поля людини.

Розробка акустотермометра для ранньої функціональної діагностики і контролю глибинної температури тіла людини

Лабораторний макет акустотермометра

Розроблена методична основа для розрахунку акустотермометра та проведена її експериментальна перевірка.