Методичне забезпечення сталого економічного зростання України на основі моделювання динаміки макроекономічних показників

Розроблено методичні підходи до визначення структурних складових системи сталого економічного зростання для національної економіки та методику вимірювання рівня сталості розвитку адміністративно-територіальних одиниць, територій на значних проміжках часу. Проведено аналіз структури кількісних і якісних показників щодо оцінки стану та динаміки соціально-економічного розвитку областей та регіонів. Визначено їх взаємозв’язки та ступінь впливу на діяльність та розвиток територіальних систем і економіки країни.

Представлено економіко-математичну модель, яка оцінює процес сталого економічного зростання з використанням диференційно-компаративного аналізу, індикативного підходу та динамічного моделювання. Визначено методичні засади забезпечення процесу функціонування сталого економічного зростання на основі моделювання динаміки макроекономічних показників з врахуванням соціально-економічної складової суспільного розвитку. Розроблено сценарний підхід до моделювання стратегій розвитку адміністративно-територіальних одиниць з використанням імітаційного моделювання на основі нечітких множин. Визначено методичні підходи до пріоритетів розвитку реального сектору економіки України. Проведено відпрацювання економічних стратегій розвитку пріоритетних вітчизняних товарних ринків на базі національної політики створення конкурентних переваг, а саме розвиток факторів виробництва, яких не вистачає, при активній підтримці тих, що вже є. Розроблено пропозиції щодо застосування механізмів забезпечення прискореного розвитку визначених галузей та регіонів. Відпрацьовано алгоритм процесу прийняття управлінських рішень на основі результатів моделювання макроекономічних показників і реалізації цих рішень з використанням положень концепції сталого розвитку.

ДолученняРозмір
Іконка PDF 2016_2818.pdf463.36 КБ