індикативний підход

Методичне забезпечення сталого економічного зростання України на основі моделювання динаміки макроекономічних показників

Розроблено методичні підходи до визначення структурних складових системи сталого економічного зростання для національної економіки та методику вимірювання рівня сталості розвитку адміністративно-територіальних одиниць, територій на значних проміжках часу. Проведено аналіз структури кількісних і якісних показників щодо оцінки стану та динаміки соціально-економічного розвитку областей та регіонів. Визначено їх взаємозв’язки та ступінь впливу на діяльність та розвиток територіальних систем і економіки країни.