Гавриш О.А.

Методичне забезпечення сталого економічного зростання України на основі моделювання динаміки макроекономічних показників

1. Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті: 0115U002525, 2818-п
2. Науковий керівник (вчений ступінь, звання) – д.т.н., проф. Гавриш Олег Анатолійович
3. Суть розробки, основні результати.

Динамічний аналіз загроз пріоритетам економічному виміру сталого розвитку адміністративно - територіальним одиницям України

1. Номер державної реєстрації теми : 0112U001189, НТУУ «КПІ» - 2551-п.
2. Науковий керівник: - д.т.н., проф. Гавриш Олег Анатолійович
3.Суть розробки, основні результати

Моделювання економічного виміру сталого розвитку областей та регіонів України.

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U001334
2. Науковий керівник - д. техн. н., проф. Гавриш О.А.
3. Суть розробки, основні результати.