Гавриш О.А.

Методичне забезпечення сталого економічного зростання України на основі моделювання динаміки макроекономічних показників

Розроблено методичні підходи до визначення структурних складових системи сталого економічного зростання для національної економіки та методику вимірювання рівня сталості розвитку адміністративно-територіальних одиниць, територій на значних проміжках часу. Проведено аналіз структури кількісних і якісних показників щодо оцінки стану та динаміки соціально-економічного розвитку областей та регіонів. Визначено їх взаємозв’язки та ступінь впливу на діяльність та розвиток територіальних систем і економіки країни.

Динамічний аналіз загроз пріоритетам економічному виміру сталого розвитку адміністративно - територіальним одиницям України

Створено динамічну модель економічного виміру з врахуванням загроз та визначені ії характерні риси для адміністративно-територіальної одиниці. Розроблено методику розрахунку рівня загрози, яка включає: групування наборів даних за певними класифікаційними ознаками, які характеризують ту чи іншу загрозу; формування бази даних за певний період; визначення взаємозалежності складових і максимального рівня загрози; проведення розрахунків і аналіз результатів; формування рекомендацій. Визначені залежності описано функціями та графічно представлені в роботі.

Моделювання економічного виміру сталого розвитку областей та регіонів України.

Розроблено методологічний підхід до моделювання динамічних характеристик економічного виміру сталого розвитку для адміністративно-територіальних одиниць України.