Створення електрохімічних газових сенсорів для визначення сірководню у повітрі та технологічних середовищах

Дослідний зразок електрохімічного газового сенсора НТУУ «КПІ» для визначення сірководню у повітрі та технологічних середовищах

1. Номер державної реєстрації теми – 011U002202, НТУУ «КПІ» - 2462-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Лінючева О.В.
3. Суть розробки, основні результати.

Створено селективний, з високою роздільною здатністю електрохімічний газовий сенсор сірководню НТУУ «КПІ» для реалізації заходів з автоматизації виробництва, контролю якості продукції, охорони праці, протикорозійної безпеки і захисту навколишнього середовища. Проведено комплекс теоретичних та експериментальних досліджень по визначенню кінетичних параметрів окисно-відновних реакцій та масопереносу в електрохімічних системах, як на основі твердих, так і матричних електролітів для підвищення селективності й роздільної здатності та зниження собівартості створюваних сенсорів. Обґрунтована доцільність електрохімічної системи на основі матричного електроліту, яка орієнтована на анодне окиснення сірководню. Визначено оптимальну каталітично активну складову робочого електрода – манган оксид (IV) та встановлено механізм його каталітичної дії. Розроблені газодифузійні електроди на основі вентильних металів та композиційних електрокаталізаторів із оксидів перехідних металів для визначення сірководню на рівні середньодобової ГДК у повітрі житлової зони. Результатом роботи є електрохімічна комірка селективна до сірководню, завдяки підвищеної чутливості індикаторного електрода, який є складовою частиною амперометричного сенсора. За допомогою створеного електрохімічного газового сенсора сірководню НТУУ «КПІ» можливо здійснювати експрес-аналіз в підземних комунікаціях й очисних спорудах житлово-комунального господарства, визначати джерела гнилісних газів при проведенні криміналістичних експертиз, задовольнити потребу у надійних газоаналітичних приладах моніторингу при газовидобуванні, транспортуванні і споживанні природного газу та в газопереробній промисловості.

ДолученняРозмір
Microsoft Office document icon 2462-p.doc74 КБ