Динамічний аналіз загроз пріоритетам економічному виміру сталого розвитку адміністративно - територіальним одиницям України

1. Номер державної реєстрації теми : 0112U001189, НТУУ «КПІ» - 2551-п.
2. Науковий керівник: - д.т.н., проф. Гавриш Олег Анатолійович
3.Суть розробки, основні результати

Створено динамічну модель економічного виміру з врахуванням загроз та визначені ії характерні риси для адміністративно-територіальної одиниці. Розроблено методику розрахунку рівня загрози, яка включає: групування наборів даних за певними класифікаційними ознаками, які характеризують ту чи іншу загрозу; формування бази даних за певний період; визначення взаємозалежності складових і максимального рівня загрози; проведення розрахунків і аналіз результатів; формування рекомендацій. Визначені залежності описано функціями та графічно представлені в роботі. Запропонований концептуальний підхід до формування та визначення зони стійкості в динамічній системі надає можливість аналізувати процеси розвитку соціально-економічних систем, а розробка заходів, які сприяють підтримуванню рівня показників у зоні стійкості досить тривалий час, забезпечують виконання положень концепції сталого розвитку на довгостроковий період. Розроблено програмне забезпечення для моделювання динамічних характеристик економічного розвитку регіональних економічних систем з врахуванням загроз.

Запропоновано методику оцінювання рівня інвестиційної активності регіонів на основі двох інтегрованих складових – індекс доходності та індекс ліквідності. Проведено кількісне обчислення рівня загроз інвестиційної активності за допомогою векторної оцінки ризику. Побудовано прогнозну лінійна модель сталого розвитку для міста (на прикладі міста Києва). Проведена перевірка адекватності моделі розвитку міста.

На базі створених моделей розроблено алгоритм прийняття рішень для відповідних управлінських структур щодо оцінки стану, адекватної реакції на можливі загрози та прийняття запобіжних заходів.

ДолученняРозмір
PDF icon 2551-p.pdf164.78 КБ
Microsoft Office document icon 2551-p.doc74 КБ