Адміністративно-територіальні одиниці

Динамічний аналіз загроз пріоритетам економічному виміру сталого розвитку адміністративно - територіальним одиницям України

Створено динамічну модель економічного виміру з врахуванням загроз та визначені ії характерні риси для адміністративно-територіальної одиниці. Розроблено методику розрахунку рівня загрози, яка включає: групування наборів даних за певними класифікаційними ознаками, які характеризують ту чи іншу загрозу; формування бази даних за певний період; визначення взаємозалежності складових і максимального рівня загрози; проведення розрахунків і аналіз результатів; формування рекомендацій. Визначені залежності описано функціями та графічно представлені в роботі.