Закономірності впливу квазігідростатичного стиску на структуру та механічні властивості кристалічних металоподібних речовин та квазікристалічних металевих матеріалів

Вперше розвинуто фізичні уявлення і теоретичні положення щодо закономірностей впливу квазігідростатичного стиску, як найбільш жорстких умов деформації, на склад, фазові перетворення, структуру, властивості міцності та пластичності кристалічних металоподібних та квазікристалічних металевих фаз, включаючи висоководневий гідрид титану та композиційний сплав алюмінію системи Al Fe Cr з дрібнодисперсними частинками квазікристалічних фаз. Науково обґрунтовано основи керування складом, фазовими та структурними перетвореннями, рівнем характеристик міцності та пластичності зазначених матеріалів за рахунок оптимізації параметрів обробки в умовах квазігідростатичного стиску. Це надає змогу розвинути концептуально нові підходи щодо створення перспективних конструкційних гідридних матеріалів для захисту від радіаційного та нейтронного опромінення та композиційних квазікристалічних сплавів алюмінію з підвищеною термостабільністю. Обґрунтовані умови отримання високоміцних станів гідридних матеріалів та квазікристалічних сплавів на основі алюмінію, суттєво розвинуті фізичні основи міцності та пластичності цих сплавів і закладені науково-технічні підвалини для вдосконалення існуючих технологічних варіантів та розробки нових підходів до виготовлення конкурентоспроможних на світовому рівні високоякісних гідридних матеріалів та квазікристалічних сплавів алюмінію для роботи в умовах підвищених температур.
Відмінною рисою отриманих результатів від вітчизняних та зарубіжних аналогів є вперше в світовій практиці експериментально обґрунтована можливість консолідації порошків крихкого гідриду титану та композиційного квазікристалічного сплаву на основі алюмінію в умовах квазігідростатичного стиску для суттєвого зниження температури процесу як для збереження високого вмісту водню в гідриді титану без застосування захисних оболонок при збереженні його біозахисних властивостей від радіаційного та нейтронного опромінення та температур експлуатації, так і збереження квазікристалічної фази в сплаві Al Fe Cr для досягнення більш високої міцності при збереженні достатньої пластичності у порівнянні з існуючими світовими аналогами – більш дорогими сучасними порошковими сплавами алюмінію з інтерметалідними сполуками (сплави FVS, США), які можуть ефективно застосовуватись для роботи при температурах до 300-400 С.

ДолученняРозмір
Іконка PDF 2017_2819.pdf249.74 КБ