Юркова О.І.

Закономірності впливу квазігідростатичного стиску на структуру та механічні властивості кристалічних металоподібних речовин та квазікристалічних металевих матеріалів

Вперше розвинуто фізичні уявлення і теоретичні положення щодо закономірностей впливу квазігідростатичного стиску, як найбільш жорстких умов деформації, на склад, фазові перетворення, структуру, властивості міцності та пластичності кристалічних металоподібних та квазікристалічних металевих фаз, включаючи висоководневий гідрид титану та композиційний сплав алюмінію системи Al Fe Cr з дрібнодисперсними частинками квазікристалічних фаз.

Фазові та структурні перетворення в композиційних наноструктурованих квазікристалічних сплавах алюмінію під дією тиску, інтенсивної пластичної деформації та температури

СЕМ зображення структури  сплаву Al94Fe3Cr3

На підставі результатів досліджень із застосуванням комплексу сучасних методів фізичного матеріалознавства вперше розвинуті наукові уявлення щодо закономірностей комбінованого впливу інтенсивної пластичної деформації та температури на дифузійні процеси, фазові перетворення, еволюцію структури та термічну стабільність механічних властивостей композиційних наноструктурованих сплавів алюмінію з дрібнодисперсними частинками метастабільних квазікристалічних фаз.