Розробка контрольно-вимірювальної системи підтримки надвисокої точності при виготовленні прецизійних деталей приладів

Вимірювання люфта координатних рушіїв верстата за допомогою вимірювальної головки М-17 та плитки Йогансона

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U000743, НТУУ «КПІ» - 2656-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Тимчик Г.С.
3. Суть розробки, основні результати.

Створено: технічні пропозиції щодо виготовлення нової контрольно-вимірювальної системи підтримки надвисокої точності виготовлення деталей у приладобудівному виробництві, яка забезпечує точність обробки металу, а також подовження ресурсу роботи автоматизованого фрезерного обладнання із ЧПК типу CNC; новий інтегрований контрольно-вимірювальний інструмент, використання якого забезпечує підвищення точності вимірювання координат поверхні торкання інструмента до деталі у процесі обробки внаслідок урахування просторових похибок, що надає можливість значного скорочення технологічних циклів вимірювання; принципи визначення динамічних навантажень на обладнання та різальний інструмент при швидкісному врізанні; засади визначення координати торкання фрезерного інструмента складної форми до заготовки боковою стрічкою і торцем, що досі не було вирішено у світовій науці та практиці приладобудування.

Запропоновано: основні принципи дії та схемні рішення роботи основних вузлів і периферійних модулів системи контролю точності та подовження ресурсу металообробного обладнання, що переважає світовій рівень у цьому напрямі; алгоритми програмного забезпечення системи, які нададуть можливості подовження ресурсу обладнання.

Визначено: основні варіанти конструкції новітнього інструмента на основі інтеграції характеристик різального і контрольно-вимірювального; конструкції контрольно-вимірювальної системи підтримки надвисокої точності, методики застосування системи контролю торкання та подовження ресурсу високоточного обладнання, що підвищує ефективність технологічного процесу виготовлення деталей точних приладів в умовах роботи металообробного обладнання із системою CNC.

ДолученняРозмір
PDF icon 2014_2656-p.pdf314.14 КБ