Тимчик Г.С.

Тимчик Григорій Семенович - д.т.н., професор, провідний науковий співробітник кафедри виробництва приладiв, декан Приладобудівного факультету.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=5LPipSMAAAAJ&hl=uk

Прилад вимірювання мікротвердості та шорсткості поверхні деталі в автоматичному режимі на верстатах з ЧПК

Створено нову концепцію побудови автоматичного твердоміра та вимірювача шорсткості поверхні деталі, на відміну від існуючих методик виконує свою методику вимірювання за технологією ТОНТОР. Нові підходи до отримання мікротвердості та шорсткості поверхні надточної деталі базуються на фізичних та математичних засадах технології ТОНТОР, яка передбачає проведення вимірювання параметрів взаємодіючих об’єктів з огляду на їх польові структури

Розробка інформаційно-вимірювальної системи позиціювання інструмента в робочому просторі обладнання

Створено: технічні пропозиції щодо виготовлення нової інформаційно-вимірювальної системи, що базується на принципах двопараметричного контролю та вимірювання відстані, а також контролю позиціювання об’єктів у робочому просторі технологічного обладнання; методологію нової технології контролю відстані інструмента до деталі під час обробки на засадах комплексних електромагнітних полів різного частотного діапазону та їх комбінацій

Створення теоретичних засад дії інтегрованої системи ранньої діагностики та прогнозування розвитку вібраційних ознак захворювань

На засадах технології ТОНТОР обгрунтовано нові принципи поєднання інтегрованих відчутників із системою БТО, що дозволить здійснювати не тільки ранню діагностику захворювання, але і проводити профілактичні заходи щодо виявлення вібраційних ознак.

Створення фундаментальних засад взаємодії польових структур об’єктів при діагностиці та лікуванні

Обґрунтовано новий підхід щодо визначення взаємодії польових структур об′єктів на засадах теорії ТОНТОР. На підставі проведених досліджень визначені основні принципи, нові поняття взаємодії польових структур біологічних і технічних об’єктів, визначено критерії взаємодії полів об’єктів у різних зонах їх контакту. Обґрунтовані критерії визначення параметрів польових структур об’єктів, які базуються на аналізі терапевтичного впливу електромагнітного випромінювання з різним ступенем когерентності при лікуванні пацієнта.

Розробка контрольно-вимірювальної системи підтримки надвисокої точності при виготовленні прецизійних деталей приладів

Створено: технічні пропозиції щодо виготовлення нової контрольно-вимірювальної системи підтримки надвисокої точності виготовлення деталей у приладобудівному виробництві, яка забезпечує точність обробки металу

Створення теоретичних засад новітньої інформаційної технології діагностики та дослідження спектрів біотехнічних об`єктів при лікуванні

Обґрунтовано засади нової концепції інтегрованого підходу до визначення стану біологічних та біотехнічних (БТО) об’єктів при застосуванні лікувальних засобів на підставі аналізу спектрів об’єктів. Метою роботи було створення теоретичних засад технології діагностики стану біологічних об'єктів під впливом лікувальних засобів на підставі математичного моделювання основних інформаційних процесів взаємодії біотехнічних об'єктів із зовнішніми подразниками.

Розробка інформаційно-діагностичного комплексу контролю автоматизованого технологічного процесу механічної обробки матеріалів

Створено інформаційно-діагностичний комплекс контролю стану технологічного процесу виготовлення деталей надточних приладів.

Oбгрунтовано новий метод експрес-аналізу стану процесу механообробки деталей надточних приладів, який полягає в оцінюванні вібраційної та електромагнітної складових динаміки процесу обробки матеріалів, що надає можливості прогнозування критичної або аварійної ситуації процесу в умовах автоматизованого виробництва.

Створення електромагнiтних наноприладів діагностування точності технологічної системи виготовлення прецизійних деталей приладів

Створено математичні моделі похибки позиціювання у робочому просторі технологічного обладнання. Наразі встановлено, що просторова похибка позиціювання різального інструмента і деталі є залежною від місця розташування відносно системи координат. Як наслідок, це суттєво впливає на технологічні параметри процесу обробки металів, а також на точність виготовлення деталей надточних приладів.