Створення фундаментальних засад взаємодії польових структур об’єктів при діагностиці та лікуванні

Обґрунтовано новий підхід щодо визначення взаємодії польових структур об′єктів на засадах теорії ТОНТОР. На підставі проведених досліджень визначені основні принципи, нові поняття взаємодії польових структур біологічних і технічних об’єктів, визначено критерії взаємодії полів об’єктів у різних зонах їх контакту. Обґрунтовані критерії визначення параметрів польових структур об’єктів, які базуються на аналізі терапевтичного впливу електромагнітного випромінювання з різним ступенем когерентності при лікуванні пацієнта.

На підставі теоретичних засад застосування узагальненої моделі взаємодії об’єктів для створення нових інтегрованих засобів створено узагальнені аналітичні моделі взаємодії біологічних та технічних об’єктів у інтегрованих медичних системах на рівні їх взаємодії польових структур, а також обгрунтувано метод дослідження параметрів польових структур об’єктів при роботі медичного устаткування. Створено алгоритми статистичних досліджень параметрів польових структур об’єктів при їх взаємодії при застосуванні інтегрованої системи діагностики та лікування, що ґрунтуються на фізіологічних можливостях сприйняття біологічними об’єктами (їх структурами) електромагнітного випромінювання у визначеному спектральному діапазоні з відповідними енергетичними характеристиками.