Польові структури

Створення фундаментальних засад взаємодії польових структур об’єктів при діагностиці та лікуванні

Обґрунтовано новий підхід щодо визначення взаємодії польових структур об′єктів на засадах теорії ТОНТОР. На підставі проведених досліджень визначені основні принципи, нові поняття взаємодії польових структур біологічних і технічних об’єктів, визначено критерії взаємодії полів об’єктів у різних зонах їх контакту. Обґрунтовані критерії визначення параметрів польових структур об’єктів, які базуються на аналізі терапевтичного впливу електромагнітного випромінювання з різним ступенем когерентності при лікуванні пацієнта.