Аналітичні моделі

Створення фундаментальних засад взаємодії польових структур об’єктів при діагностиці та лікуванні

Обґрунтовано новий підхід щодо визначення взаємодії польових структур об′єктів на засадах теорії ТОНТОР. На підставі проведених досліджень визначені основні принципи, нові поняття взаємодії польових структур біологічних і технічних об’єктів, визначено критерії взаємодії полів об’єктів у різних зонах їх контакту. Обґрунтовані критерії визначення параметрів польових структур об’єктів, які базуються на аналізі терапевтичного впливу електромагнітного випромінювання з різним ступенем когерентності при лікуванні пацієнта.

Створення теоретичних засад новітньої інформаційної технології діагностики та дослідження спектрів біотехнічних об`єктів при лікуванні

Обґрунтовано засади нової концепції інтегрованого підходу до визначення стану біологічних та біотехнічних (БТО) об’єктів при застосуванні лікувальних засобів на підставі аналізу спектрів об’єктів. Метою роботи було створення теоретичних засад технології діагностики стану біологічних об'єктів під впливом лікувальних засобів на підставі математичного моделювання основних інформаційних процесів взаємодії біотехнічних об'єктів із зовнішніми подразниками.