Створення теоретичних засад новітньої інформаційної технології діагностики та дослідження спектрів біотехнічних об`єктів при лікуванні

Обґрунтовано засади нової концепції інтегрованого підходу до визначення стану біологічних та біотехнічних (БТО) об’єктів при застосуванні лікувальних засобів на підставі аналізу спектрів об’єктів. Метою роботи було створення теоретичних засад технології діагностики стану біологічних об'єктів під впливом лікувальних засобів на підставі математичного моделювання основних інформаційних процесів взаємодії біотехнічних об'єктів із зовнішніми подразниками. Створено низку формалізованих аналітичних моделей взаємодії БТО та лікувальних засобів, зокрема електромагнітних світлових випромінювань, а також лікарських фармакологічних засобів при застосуванні їх як окремо, так і інтегровано у комплексі. Розроблено основні принципи діагностики та захисту БТО при дії лікувальних засобів. Створено моделі узгодженості зовнішніх подразників із параметрами польових структур певних БТО, аналітичні моделі змінення динамічних параметрів польових структур при взаємодії зон присутності об’єктів на різних ступенях взаємодії та відстанях. Визначені межі чутливості взаємодії БТО із зовнішніми впливами необхідні для призначення оптимальних режимів роботи медичного діагностичного та лікувального обладнання, а також формування безпечних режимів впливу на пацієнтів.

У практичному плані створено засади визначення дії технічних засобів, котрі можуть бути застосованими для лікування широкого спектру захворювань у комплексі з лікарськими засобами, та визначення їх можливих перехресних дієвих інтеграцій, що необхідно для призначення оптимальних безпечних режимів роботи медичного діагностичного та лікувального обладнання. Створені методики застосування медичних засобів призначені для створення нових режимів визначення та лікування широкого спектру захворювань.

ДолученняРозмір
Іконка PDF 2013_2409-f.pdf218.97 КБ
Іконка документу Microsoft Office 2409-f.doc110 КБ