БТО

Створення теоретичних засад новітньої інформаційної технології діагностики та дослідження спектрів біотехнічних об`єктів при лікуванні

Обґрунтовано засади нової концепції інтегрованого підходу до визначення стану біологічних та біотехнічних (БТО) об’єктів при застосуванні лікувальних засобів на підставі аналізу спектрів об’єктів. Метою роботи було створення теоретичних засад технології діагностики стану біологічних об'єктів під впливом лікувальних засобів на підставі математичного моделювання основних інформаційних процесів взаємодії біотехнічних об'єктів із зовнішніми подразниками.